Candidats/ates

L'orientació laboral et permet analitzar la teva pròpia posició respecte al context en què et mous. Per això, centrem l'atenció en el teu CV, la teva experiència, les teves competències i expectatives per tal de plantejar un pla de treball conjunt, el teu propi itinerari d'inserció.

Treballem les propostes de formació i entrenament per superar les mancances i reconduir o completar el teu perfil ocupacional. Preparem amb detall cadascuna de les accions a partir de la teva situació actual, tant personal com professional.

Amb l’assessorament individual i grupal articulem la construcció del teu propi projecte professional, a partir de les teves habilitats i motivacions, amb l'objectiu de desenvolupar amb èxit el teu itinerari personal d’inserció.

agencia col·locació merce fontanilles
Primera entrevista. Diagnòstic de la situació concreta de la persona quant a la seva ocupabilitat i allò que li impedeix obtenir un lloc de treball.
agencia col·locació merce fontanilles
Entrevista per l'adquisició de les actituds i capacitats més bàsiques per incorporar-se al mercat laboral.
agencia col·locació merce fontanilles
Adquisició dels coneixements, habilitats i competències pròpies d'una determinada ocupació.
agencia col·locació merce fontanilles
Formació en una professió i la seva qualificació corresponent.
agencia col·locació merce fontanilles
Recerca d'ofertes de treball: contacte amb les empreses i adquisició d'eines: CV, entrevista, portals de feina...
agencia col·locació merce fontanilles
Contacte directe amb l'empresa a partir de l'oferta i adequació al lloc de treball.
agencia col·locació merce fontanilles
Acompanyament de la persona treballadora en el seu lloc de treball i seguiment continu amb l'empresa, a partir de la seva incorporació.