Centre de Recursos

En aquesta secció trobaràs informació sobre ajuts a la contractació, bonificacions i informació sobre inserció sociolaboral.

Documents adreçats a les Empreses

Bonificacions en la Seguretat Social

Les empreses de més de 50 persones treballadores, estan obligades a contractar un 2% de persones amb discapacitat (Llei LGD)

Algunes adreçes d'interès

Com obtenir el certificat de discapacitat ?

Programa d'ajuts per a la creació de llocs de treball

Novetats en la contractació bonificada

Agència Col·locació FMF centre recursos empreses bonificacions seguretat social