Televenda i màrq. telefònic - Coordinador/a Centre d’Assessorament Telefònic

Dimecres, 16 Juny, 2021
Tipus: 
feina

Coordinador/a Centre d’Assessorament Telefònic


BARCELONA (BARCELONA)
: Universitat Oberta de Catalunya
: La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat.
D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement.
La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat
La persona seleccionada s’incorporarà com a coordinador/a a l’equip del Centre d’Assessorament Telefònic de la UOC i es responsabilitzarà de l’assessorament i venda directe del producte formatiu de la UOC.

: LABORAL INDEFINIT
: 0
: 0
: No informat
16/06/2021
Comparteix la notícia: